Radny Dowgiałło Leszek

Imię i nazwisko: Leszek Dowgiałło

Wykształcenie:

Klub: