Wykaz władz i kierownictwa Urzędu Miasta Braniewa

Małgorzata Gajownik

Imię i Nazwisko: Małgorzata Gajownik

Stanowisko: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Kontakt: 730 009 242

Jerzy Butkiewicz

Imię i Nazwisko: Jerzy Butkiewicz

Stanowisko: Kierownik Wydziału Inwestycji i Promocji

Kontakt: 55 625 56 70

Marek Wynimko

Imię i Nazwisko: Marek Wynimko

Stanowisko: Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Obronnych

Kontakt: 55 644 01 05