Wykaz władz i kierownictwa Urzędu Miasta Braniewa

Tomasz Sielicki Burmistrz Miasta

Imię i Nazwisko: Tomasz Sielicki

Stanowisko: Burmistrz Miasta Braniewa 

Anna Weryk Sekretarz Miasta

Imię i Nazwisko: Anna Weryk

Stanowisko: Sekretarz Miasta

Kontakt: 55 644 01 03

Katarzyna Mirkowska Skarbnik Miasta

Imię i Nazwisko: Katarzyna Mirkowska

Stanowisko: Skarbnik Miasta Braniewa

Kontakt: 55 644 01 22

Izabela Bogdan

Imię i Nazwisko: Izabela Bogdan

Stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kontakt: 55 644 29 85