Marek Wynimko

Imię i Nazwisko: Marek Wynimko

Stanowisko: Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Obronnych

Kontakt: 55 644 01 05