Jerzy Butkiewicz

Imię i Nazwisko: Jerzy Butkiewicz

Stanowisko: Kierownik Wydziału Inwestycji i Promocji

Kontakt: 55 625 56 70