Małgorzata Gajownik

Imię i Nazwisko: Małgorzata Gajownik

Stanowisko: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Kontakt: 730 009 242