Braniewo położone jest w północno – wschodniej części Polski, w niewielkiej odległości (6 km) od granicy z Obwodem Kaliningradzkim Rosji.

Największe miasta w okolicy:

Elbląg 45 km - czas dojazdu ok 40 minut,

Gdańsk 102 km - czas dojazdu ok 90 minut,

Olsztyn 90 km - czas dojazdu ok 85 minut,

Liczba ludności w Braniewie:

  • do 18 roku życia - 2930 (17%)
  • od 18 do 64 roku życia - 10755 (64%)
  • powyżej 64 roku życia - 3136 (19%)

Ogółem - 16841 

Pracujący w sektorach:

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo -  0,8% , średnie wynagrodzenia w powiecie - 4 175,19

Przemysł i budownictwo -  24,9%, średnie wynagrodzenia w powiecie - 2 656,60

Handel; naprawa pojazdów sam.,transport i gosp. magazynowa;

zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja  - 25%, średnie wynagrodzenia w powiecie - 2 650,00

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;  obsługa rynku nieruchomości oraz pozostałe - 49,2% , średnie wynagrodzenia w powiecie 3 544,69

 


 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

0,8%

Przemysł i budownictwo

24,9%

Handel; naprawa pojazdów sam., transport i gosp. magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja

25%

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;  obsługa rynku nieruchomości oraz pozostałe

49,2%

Sprawdź edukacje w mieście.

Sprawdź wykaz szkół średnich niepublicznych dla dorosłych.

 Sprawdź największe działające firmy na terenie miasta.