Doskonałe położenie:

- przez miasto przebiegają znaczące węzły kolejowe i drogowe
- szybki dojazd do dużych aglomeracji, portów i lotnisk
- miasto na trasie międzynarodowych korytarzy transportowych
- wjazd do miasta z S22 dwoma węzłami Braniewo Północ, Południe

Obszar rozwojowy:

- szybki rozwój handlu strefy przygranicznej
- funkcjonalny obszar rozwoju z Elblągiem
- powrót do produkcji piwa w Braniewie- Browar Namysłów
- zaawansowane plany przekopu Mierzei Wiślanej
- liczne inwestycje w mieście i regionie – infrastrukturalne, rewitalizacyjne, kulturalne i środowiskowe (współfinansowane ze środków unijnych)

Istniejące plany i projekty rozbudowy infrastruktury:

- budowa drugiego mostu na rzece Pasłęce
- modernizacja linii kolejowej Olsztyn-Braniewo
- plany obwodnicy Braniewa ( GDDKiA – droga 54)

 dlaczego warto 720