Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

  • zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie,
  • bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku),
  • pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny,
  • przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Wnioski przyjmuje Urząd Miasta w Braniewie Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej pok. nr 2  na parterze

Instrukcja wypełnienia oraz dokumenty dostępne na stronie :

http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/