widok Urzedu Miasta od ul.Olsztyńskiej w Braniewie

Dawniej siedziba starostwa. Reprezentacyjny gmach ceglany wzniesiony w roku 1878 w typowym wówczas stylu dla obiektów  użyteczności publicznej, nawiązujący do form gotyckich

widok z zewnątrz Pałacyk Potockich

Zabytkowy, pochodzący z XVIII wieku obiekt wśród braniewian znany jest jako "pałacyk Potockiego" - od nazwiska fundatora, którym był, w 1719 roku, Teodor Potocki, biskup warmiński.
Do 1945 roku pałacyk spełniał swe pierwotne funkcje - był domem mieszkalnym dla nawróconych na katolicyzm z protestantyzmu mieszkańców Warmii.

Widok Klasztoru Śww Katarzyny z lotu ptaka

Neogotyckie założenie. Powstał w latach 1904 – 1906.

widok Kościoła pod wezwaniem Św. Antoniego

Kościół zbudowany został w latach 1830-37 według projektu Karola Fryderyka Schinkla. Jest to kościół halowy, późnoklasycystyczny, z dwoma wieżami od frontu. Do 1945 roku był kościołem ewangelickim. Gmina ewangelicka w Braniewie pierwszy raz została wymieniona w 1527. Powstała na nowo w 1773 r., a nabożeństwa odbywały się początkowo w ratuszu staromiejskim.

Kaplica Św Rocha widok od ulicy olsztyńskiej

Kaplica Cmentarna pod wezwaniem świętego Rocha, pozostałość po XVIII-wiecznym cmentarzu dżumowym, wybudowana została w 1711 roku.
Była budowlą wotywną, postawioną w podzięce za ustanie epidemii dżumy. W istniejącym do wojny barokowym ołtarzu znajdowały się obrazy z wizerunkami patronów chorób zakaźnych: św. Rocha, Rozalii i Sebastiana.