Uchwała w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania

Opłaty w strefie płatnego parkowania w Braniewie, obowiązują przez cały rok w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00, z wyłączeniem dni świątecznych oraz wolnych od pracy. Od 21 lipca 2020 roku

Granice Strefy Płatnego Parkowania w Braniewie

 

Strefa płatnego parkowania pojazdów samochodowych na terenie komunalnym przy ulicy Fromborskiej w Braniewie obejmuje obszar: dz. nr 350/10; 238; 271/27,

Obr. 4 miasta Braniewa.

Uchwała w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania

 

Opłaty w strefie płatnego parkowania w Braniewie,

obowiązują przez cały rok w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00,

z wyłączeniem dni świątecznych oraz wolnych od pracy.

od 4 maja 2017 roku

Opłaty w Strefie Płatnego Parkowania w Braniewie

Zgodnie z  Uchwałą Rady Miejskiej w Braniewie nr XXX/209/17 z dnia 22 marca 2017 roku ( Dz. Urz. Woj. War. – Maz., Poz. 1571 ) wprowadza się w strefie płatnego parkowania zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych dla osób niepełnosprawnych bądź przewożących osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, parkujących na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”.