Podaje się do publicznej informacji wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Miasta Braniewa na lata 2021-2030 wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” w postaci raportu z konsultacji.

Raport z konsultacji społecznych