Został zaprezentowany projekt dokumentu, do którego można było wnosić uwagi i poprawki.

Osoby i instytucje, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu, nadal mogą zgłaszać uwagi do dnia 6 maja 2022r.

Więcej informacji o konsultacjach i projekt dokumentu dostępny pod linkiem  http://braniewo.pl/dla-mieszkancow/strategia-2030-braniewo/2149-strategii-rozwoju-miasta-braniewa-na-lata-2021-2030

IMG 5849

IMG 5855

IMG 5857

IMG 5858