Informujemy, że Twoje dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez Gminę Miasta Braniewa, ulica Kościuszki 111, 14-500 Braniewo jako Administratora danych. W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twoje dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych.

Celem monitoringu jest zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa.

Monitoring obejmuje obszar Miasta Braniewa załączony na poniższej mapie.

grafika przedstawia plan rozmieszczenia kamer na terenie Miasta Braniewa

Podstawę prawną przetwarzania jest art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Nagrania obrazu zawierające Twoje dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.