Planowany zakres rzeczowy:

 • Przedmiotem inwestycji jest budowa mostu drogowego nad rzeką Pasłęką - w połączeniu dróg gminnych- ulicy Przemysłowej i PCK (55 m)
 • przedłużenie ulicy Przemysłowej z dojazdem do oczyszczalni ścieków jako ciąg pieszo-jezdny (205,8m)
 • połączenie ruchu pieszego z mostu do ul. Nadbrzeżnej- schody terenowe ze zjazdem dla wózków- 2,58m szer.

W lipcu przygotowano teren pod instalację- wykonawcą było ABK. Instalację zamontowała wyspecjalizowana firma opłacona przez PZU, inspektor nadzoru dokonał odbioru. Urządzenia umową darowizny zostaną przekazane gminie.
PZU Trasa Zdrowia to mini kompleks sportowo¬-rekreacyjny, którego centralnym elementem jest wytyczona, oznakowana i wyposażona w proste instalacje ścieżka, przystosowana do bezpiecznego uprawiania sportu na co dzień.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Całkowity koszt: 178 049,79 zł

 • Wysokość dofinansowania: 85 143,96 zł (47,82%)
 • Wkład własny: 92 905,83 zł (52,18%)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Całkowity koszt: 57 500 zł

 • Wysokość dofinansowania: 28 750,00zł (50%)
 • Wkład własny: 28 750,00 złzl (50%)

Program rządowy „Moje boisko ORLIK 2012”
Całkowity koszt: 1 149 980,72 zł

 • Wysokość dofinansowania:
 • Ministerstwo Sportu 333 000,00 zł (28,96 %)
 • Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 333 000,00 zł (28,96 %)
 • Wkład własny: 483 980,72 zł (42,08%)