W dniu 30 września 2021r. w Braniewskim Centrum Kultury w godz. 9.00 – 13.00 w sali nr 7 (I piętro) odbędzie się spotkanie dotyczące Programu „Czyste Powietrze”.

Wymagana dokumentacja do wniosku - ścieżka przez WFOŚiGW

W związku z działalnością w Urzędzie Miasta Braniewa Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dot. Programu "Czyste Powietrze" istnieje możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu, umożliwiającego Wnioskodawcy złożenie wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk.