W dniu 30 września 2021r. w Braniewskim Centrum Kultury w godz. 9.00 – 13.00 w sali nr 7 (I piętro) odbędzie się spotkanie dotyczące Programu „Czyste Powietrze”.

W spotkaniu udział wezmą pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Beneficjentem programu może zostać osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.