Sprzedaż końcowa węgla po preferencyjnej cenie 

W związku z przyjętymi zmianami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informujemy o sprzedaży końcowej węgla dla mieszkańców Braniewa.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Miasta Braniewo w ramach sprzedaży końcowej posiada węgiel w asortymentach:

 1. ekogroszek 8-25mm w ilości 10,5 tony
 2. gruby 25+mm w ilości 0,24 tony

Cena za tonę węgla wynosi 1699 zł

Wnioski o zakup węgla w ramach sprzedaży końcowej można składać w terminie od 08 do 31 maja 2023 roku.

Uwaga druki wniosków o zakup węgla w ramach końcowej sprzedaży dostępne są w Urzędzie Miasta Braniewa (pokój nr 9) lub w zakładce Sprzedaż końcowa węgla po preferencyjnej cenie - Przeczytaj koniecznie - Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Braniewa (braniewo.pl)

Wnioski o zakup węgla rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia do urzędu do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Ważne ! do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego.

INFORMACJA O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM WĘGLA

24 kwietnia 2023 r.

Gmina Miasta Braniewo informuję, że aktualnie w sprzedaży posiada węgiel jedynie frakcji : ekogroszek 8-25 mm. Brak jest węgla frakcji gruby 25+mm.

Cena posiadanego węgla wynosi 1699 zł za tonę.

Sprzedaż węgla prowadzona jest w Urzędzie Miast Braniewa, ul. Kościuszki 111, pokój nr 9.

Oczekujemy na zmianę ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 ze zmianami)

Informujemy, że Gmina Miasta Braniewo przygotowuje się do ”Sprzedaży końcowej” preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

O rozpoczęciu ”Sprzedaży końcowej węgla” poinformujemy zainteresowanych odrębnym komunikatem.

 

informacja

Szanowni Mieszkańcy!

Od dnia 30 listopada 2022r. rozpoczynamy sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych w cenie 1699 zł brutto za tonę węgla (dostępny sortyment 8-25mm i 25+mm)

Dystrybucją węgla dla uprawnionych mieszkańców zajmuje się firma

CARGOSPED Terminal Braniewo ul. Błotna 21, 14-500 Braniewo.

Dział Sprzedaży Węgla I piętro pok. nr 202,

tel 552433429 (godziny pracy pon-piąt 8.00-15.00)

 

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o zakup węgla otrzymają telefoniczną informację z Urzędu Miasta w Braniewie o wyniku weryfikacji wniosku.

 

Odbiór węgla będzie możliwy po dokonaniu zapłaty przelewem na rachunek Urzędu Miasta w Braniewie

nr 76 8313 0009 0036 9006 2000 0690

Braniewsko Pasłęcki Bank Spółdzielczy.

 

W treści przelewu należy wpisać: zapłata za węgiel, imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres nieruchomości.

 

Po otrzymaniu wpłaty Urząd Miasta w Braniewie wystawi fakturę na zakupiony węgiel, którą należy odebrać w Urzędzie, ul. Kościuszki 111 pokój nr 1.

 

Faktura upoważnia do odbioru węgla w wyżej wymienionym składzie opału.

Odbiór węgla w składzie opału będzie uzależniony od dostaw przez PGE Paliwa Sp. z o. o. zamówionego węgla.

  Odbiór opału będzie możliwy jedynie przy wykorzystaniu transportu firmy CARGOSPED, cennik transportu w załączeniu (opłata na miejscu w kasie Cargosped).

   

  Przypominamy, że wnioski o zakup węgla przyjmowane są w Urzędzie Miasta Braniewa ul. Kościuszki111, 14-500 Braniewo pokój nr 1, do dnia 10 grudnia 2022 r.

  Cennik CARGOSPED Terminal Braniewo

  Raport z badań - Col 8-25mm

  Raport z badań - Col 25+mm

   

   

  ZAKUP WĘGLA W PREFERENCYJNYCH CENACH

  Szanowni Mieszkańcy informujemy, że WNIOSKI O ZAKUPWĘGLA W PREFERENCYJNYCHCENACH NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE MIASTA W BRANIEWIE DO DNIA 10 GRUDNIA 2022r.

  Od dnia 14 listopada 2022 r. w Urzędzie Miasta Braniewa, ul. Kościuszki111, 14-500 Braniewo, rozpocznie się przyjmowanie wniosków o zakup preferencyjny węgla.

  Formularze wniosków dostępne są: na stronie internetowej www.braniewo.pl

  a także w siedzibie Urzędu Miasta w Braniewie w pokoju nr 1.