znaki strona www 4

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022

Dofinansowanie: 145 086,74 zł
Całkowita wartość: 145 086,74 zł