W dniu 13 grudnia 2022r. Gmina Miasta Braniewa zawarła umowę z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.
W ramach tej umowy Gmina Miasta Braniewa otrzyma 20 000 zł na zakup wyposażenia- ubrań specjalnych przeznaczonych dla Braniewskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wkład własny wyniesie 2000 zł. 

 

1111

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Miasto Braniewo w dniu 20.04.2021 r. podpisało umowę o dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, którą przeznaczy na realizację zadania pod nazwą: ,,Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul. Sportowa’’. Łączna wartość wynosi: 803 000,00 zł, z czego dofinansowanie w formie pożyczki to 587 560,98 zł.